Wspólnota

Pan, dając Franciszkowi braci, objawił mu, że mają żyć według formy świętej Ewangelii. W ten sposób zrodziła się wspólnota braci mniejszych, aby w komunii życia świadczyć o królestwie Bożym, głosząc pokutę i pokój przykładem i słowem.

Braterstwo i minoritas są pierwotnymi przejawami charyzmatu, którym obdarzył nas Duch Pański. Nadają one kształt zarówno wymiarowi kontemplacyjnemu, jak i apostolskiemu naszego powołania.
Posłuszni temuż Duchowi, starajmy się przeżywać w całej pełni ten ideał ewangeliczny.

Skład wspólnoty:

br. Krzysztof Lewandowski, gwardian
br. Adam Zwierz, wikary, magister postulatu
br. Maksymilian Macioszek
br. Franciszek Gaca
br. Eugeniusz Nowacki
br. Andrzej Dezor
br. Adam Dobrodziej
br. Dariusz Bryła
br. Andrzej Wysk, kapelan szpitala
br. Mirosław Starzyński
br. Robert Kotara
br. Krzysztof Werbliński
br. Krzysztof Fabich, socjusz postulatu
br. Marian Kublicki

Kontakt

Furta klasztorna czynna od 7:00 do 21:00

Bracia Mniejsi Kapucyni

Bracia Mniejsi Kapucyni w Nowym Mieście nad Pilicą © 2022 || realizacja IMR Studio
envelopesmartphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram