ODNOWA
W DUCHU ŚWIĘTYM

Nasza wspólnota

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym jest związana z katolicką odnową charyzmatyczną, która po Soborze Watykańskim II rozwinęła się w Kościele Katolickim. W Nowym Mieście nad Pilicą istnieje od kilku lat i działa pod opieką duchową miejscowych duszpasterzy. Celem grupy jest duchowy rozwój związany z doświadczeniem „chrztu w Duchu Świętym”, z przyjęciem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, darów, i charyzmatów Ducha świętego. Stałe grono tworzy kilkanaście osób. Spotkania zawsze są otwarte i chętnie zapraszamy do wspólnego z nami doświadczenia wiary.

CZAS I MIEJSCE

Grupa modlitewna spotyka się, raz w cyklu tygodniowym, w czwartki, po wieczornej Mszy świętej o godz. 18.00, w salce duszpasterskiej.

FORMACJA

Spotkania czwartkowe

Na spotkaniach tygodniowych wspólnie modlimy się powierzając się szczególnie Duchowi świętemu, uwielbiamy Boga, prowadzimy modlitwę wstawienniczą w różnych potrzebach, dzielimy się Słowem Bożym, naszymi osobistymi doświadczeniami. Jest miejsce na katechezę, na pogłębianie znajomości naszej wiary. Dużą wagę przywiązujemy do osobistego i wspólnotowego otwierania się na natchnienia Boże, do właściwego rozeznania woli Bożej, działania Darów Ducha świętego.

Ważną rolę w naszym duchowym wzrastaniu odgrywają wyjazdy na różnego rodzaju spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które pomagają nam zachować kontakt z innymi wspólnotami i działaniem Odnowy w kraju.

Spotkania Odnowy w Częstochowie

Co roku jeździmy na Jasną Górę na Ogólnopolskie Spotkania Odnowy w Duchu Świętym, aby z dziesiątkami tysięcy ludzi modlić się, otwierać się na moc Ducha świętego, słuchać świadectw i katechez w atmosferze radości i uwielbienia Boga.

Forum charyzmatyczne

Co dwa lata ośrodek w Łodzi organizuje Forum Charyzmatyczne, w którym wspólnota bierze udział. Różni goście z kraju i z zagranicy dzielą się swoim doświadczeniem spotkania Jezus i charyzmatów Ducha świętego w posłudze ewangelizacji.

Seminaria Odnowy

Członkowie naszej grupy biorą udział w Seminariach Odnowy, które odbywają się w Łodzi tzw. metodą eksternistyczną. Po kilku tygodniach własnej osobistej pracy w oparciu o materiały formacyjne odbywają się w Łodzi dwie sesje, na które przyjeżdżają uczestnicy rekolekcji. Pierwsza poświęcona jest nawróceniu i uzdrowieniu, druga odnowieniu wiary i modlitwie chrztu w Duchu Świętym.

Inne formy rekolekcji, spotkań i czuwań

W miarę możliwości członkowie naszej wspólnoty biorą udział w różnych formach rekolekcji organizowanych i prowadzonych przez grupy Odnowy w kraju.

POSŁUGA

w kościele klasztornym I Piątek miesiąca:

Wspólnota zaprasza wszystkich na adoracje Najświętszego Sakramentu w każdy I Piątek miesiąca po wieczornej Mszy świętej. Jest to dla nas czas wspólnej modlitwy, uwielbienia Pana Jezusa, prośby o wzrost wiary i uzdrowienie naszej duszy i ciała. Modlimy się za nasze rodziny , parafię, ważne sprawy kościoła. Staramy się, aby to było nasze głębokie spotkanie z Jezusem Eucharystycznym.

Różaniec w Niedzielę

Wspólnota zobowiązała się do prowadzenia różańca w każdą Niedzielę przed wieczorną Eucharystią.

W kościele parafialnym:

Nabożeństwo uzdrowienia

W parafii wspólnota prowadzi raz na 2 miesiące nabożeństwo uzdrowienia. Modlimy się o duchowe i fizyczne uzdrowienie. Zasadnicze elementy nabożeństwa to:

Różaniec, Msza święta w intencji uzdrowienia i adoracja Najświętszego Sakramentu.

PIELGRZYMKI

Organizujemy wyjazdy do Częstochowy, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie i innych miejsc.

Kontakt

Furta klasztorna czynna od 7:00 do 21:00

Bracia Mniejsi Kapucyni w Nowym Mieście nad Pilicą © 2024 || realizacja IMR Studio
envelopesmartphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram