Dziękujemy
za wsparcie

Franciszek i Jego pierwsi Bracia wędrowali pieszo głosząc Ewangelię Chrystusa i jako ubodzy prosili o chleb. Ludzie zamożni dzielili się z nimi swoimi dobrami. Z czasem nawet zaczęli budować dla nich domy – klasztory i zapewniać im byt, troszcząc się o materialne zabezpieczenie klasztorów.

Tych darczyńców zaczęto z czasem nazywać DOBRODZIEJAMI ZAKONU.

Dziś dobrodzieje zakonu czy klasztoru to nie tylko zmarli już fundatorzy, ale wszyscy Ci, którzy wspierają braci swoimi modlitwami i ofiarami w różnej formie.

Bracia Kapucyni codziennie modlą się za swych Dobrodziejów.
Każdy kapłan odprawia w ciągu miesiąca jedną Mszę Świętą za Dobrodziejów, prosząc, aby zmarłych Bóg przyjął do swej chwały w Niebie, a żywym błogosławił.

Dobrodziejem uczestniczącym w dobrach duchowych Zakonu Kapucynów (codzienna modlitwa braci i Eucharystia) może zostać każdy kto w jakikolwiek sposób duchowy lub materialny darzy dobrem klasztor, kościół, sanktuarium, wspólnotę braci lub pojedynczych braci.

Ofiary na potrzeby klasztoru, kościoła i sanktuarium można składać na różne sposoby:

  1. Na tacę w czasie każdej niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.
  2. Do skarbonek znajdujących się w kościele.
  3. W zakrystii kościoła lub przy furcie klasztornej.
  4. Wpłacając na nasze konto:

BS w Białej Rawskiej 02 9291 0001 0023 1781 3000 0010

Kontakt

Furta klasztorna czynna od 7:00 do 21:00

Bracia Mniejsi Kapucyni w Nowym Mieście nad Pilicą © 2024 || realizacja IMR Studio
envelopesmartphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram